søndag 3. oktober 2010

Utleie i NLM.

Prisverdig avklaring fra Misjonssambandet

 I siste nummer av Utsyn melder hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband om en prisverdig avklaring knyttet til rammene for utleievirksomhet av organisasjonens møtesaler, bedehus og andre lokaler som benyttes av eksterne aktører. Det er en nyttig presisering. Et viktig punkt handler om at hovedstyret fraråder utleie til religiøse arrangementer som «ikke er å betrakte som kristne». Dermed ville prinsesse Märtha Louises engleskole ikke kunnet finne sted i NLM-eide lokaler, selv om hun hevder at det de driver med ikke handler om religion. For det gjør det.
Vi er glade for at Misjonssambandet her gjør det tydelig hva slags praksis de mener er hensiktsmessig i lokaler som er bygget for å tjene evangeliets utbredelse. Fra DM.