søndag 9. august 2009

Bare i Jesus -

Det er noe du bare kan få i Jesus. Det er til og med noe du MÅ ha, om det skal går deg godt i liv og i død og i evighet.

Det er FRELSE.

Ingen andre steder enn hos Jesus kan du bli salig (for å bruke et mer gammeldags uttrykk). Salig betyr frelse både her i livet og i evigheten. Frelse er å være slik at du er et Guds barn og derfor rede til å dø hva tid som helst. Da går du til himmelen. Det betyr negativt at du er berget fra fortapelsen, den evige ulykke borte fra Gud.

Frelsen er å tro på Jesus. Tro at han bar dine synder på Golgata kors og dermed betalte din syndegjeld hos Gud. De gamle haugianere i Norge sa at å tro er å komme til Jesus med sine synder. Det er betyr å erkjenne dem og bekjenne dem og be om nåde og tilgivelse.

Du skal altså ikke forbedre deg eller gjøre noe gode gjerninger for å bli god nok for Gud. En av grunnene til det er at vi klarer det ikke. Gud er en hellig Gud, og vi er syndere. Gud ber oss om å erkjenne det og be om frelse. Da vil han gi deg det.

Skal du ikke gjøre det du også? Millioner har gjort det før deg og fått en plass i himmelen for all evighet. Det er vedt det!
ndh.