torsdag 8. januar 2009

Takk for din nåde -

Bordvers

- etter maten.

Mel.: Jesus, du kjære, ta plass ved …

.

Takk for din nåde, og takk for ditt ord,

Takk for at vi kan gå mett fra vårt bord.

Hjelp oss å gå på den hellige vei,

Så vi kan samles hos deg.

8.1.09. ndh.