torsdag 20. oktober 2011

Løvhyttefesten slutt.


Shalom!
I dag 20. okt er den siste dag i Løvhyttefesten i Israel, og da feirer de egentlig to fester som vi nevner nedenfor. Nå skal vi straks vise til NT der denne dagen omtales i Joh. 7, 37f: «På den siste, den store dag i høytiden, sto Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.»
På denne festen spilte vannet en stor rolle. Man tror at denne seremonien har sitt opphave i det andre tempels tid da Ypperstepresten (hebr.: Cohen haGadol) hentet vann fra Siloadammen og helte vannet ut på alteret som et vann-offer. Folket fulgte presten til Siloadammen med sang, dans og glederop mens de siterte salmer, de såkalte 'hallel tehillim' fra Salme 113-118 og 120-134. De brukte også ordene i Jesaja 12, 3: «De skal øse vann med glede av frelsens kilder.»


De bærer fram Lovrullen (Sefer Torah) ved Klagemuren (Vest-muren) i Jerusalem.

Også i dag feirer man Løvhyttefresten over hele verden blant jødene. De tre festdagen i høytiden er: Den store frelse (Hoshana Rabah), Den åttende dag (Shemini Atzeret) og Lovens glede (Simchat Torah). 

På den store frelsesdagen ropte folket ut: Frels oss, Herre! (hebr. Hoshiana Adonai), og det er en bønn som Gud vil besvare. Jfr. Joel 2, 32 og Rom. 10, 13. Det er frelsens vann man synger om, og vi må be om at Israels folk må se at Jesus Messias er det levende vann som kom for alle menneskers skyld. De som kaller på hans navn, skal bli frelst, står det.
Etter rabbinsk tradisjon sier at på den åttende dag, Shemini Atzeret, skal Gud dømme verden. Det er den siste dag i høytiden, og dommen er dne siste dag på den gamle jord. 
 
Men hvorfor er vannet så viktig?
Vi vet at jorden trenger vann, og det gjør alle skapninger både mennesker, dyr og planter.Vannet er livsviktig. I tillegg betyr vannet her strømmer av velsignelse og særlig understreker det håpet og løftet om Messias. Etter en lang, tørr sommer i Israel, er det stort behov for vann i jorden og for alt som lever og gror der.
Slik er det også behov for åndelig vann over folket, både i Israel og blant oss hedninger. Derfor er bønnen om disse strømmer av vann viktig for alle mennesker nå. Her er visst mye åndelig tørke.
****
I Salme 22, 14 – som er en messiansk salme om Jesus – står det så betegnende: «Jeg er utøst som vann...» Det er Messias selv som sier det. Og Jesus sa selv til den samaritanske kvinne i Joh. 4 at han kunne gi henne levende vann, v. 10. Hos ham er det evig liv som varer alltid, her i tiden og inn i evigheten. Det er derfor vi forkynner Jesus til alle. Det er ikke nok med moral og helsearbeid og opplysning. Menneskene må få hør og ta imot den eneste Frelser her på jord – Jesus.
***
Når kvelden kommer og de to første festene er slutt, begynner den siste festen, Torah-festen, Loven. Høsttiden er slutt og gleden over Guds ord og budskap begynner for alvor. Torah er ikke bare lov og regler, den er lære og instruksjon om Gud. Den er som et tre som vokser opp av jorden og gir frukt (slik jødene ser det). Og på Nytestamentlig grunn ser vi at Jesus er det treet. Han er den som gir verden liv.
Må alle få se det! Ndh.Ref.: Messianic Bible.