tirsdag 14. oktober 2008

Lakeland-vekkelsen slutt.

Dagen melder 14/10 (s. 16) at ledere i Lakeland-vekkelsen tar sterk selvkritikk over det som har skjedd. Lederen Todd Bentley er ute av bildet så langt - han er også separert fra sin kone, og flere pinseledere har kommet med sterk kritikk av det som skjedde i Florida i sommer. En går sterkt ut mot en stor del av den karismatiske vekkelsen og sier faktisk at den stor del vi følge Antirkist når haan kommer, fordi de mangler dømmekraft.

Det er sterk kost. Jeg kjenner for lite til detaljene der til å kunne underskrive det. Men vi vet at der dømmekraften svikter, får nye retninger lett innpass. Derfor er det viktig å våke i denne tid. Det vrimler av nye retninger og spesial-lærere som vet en mengde nytt åndelig talt.

Pastor Dutch Sheets i Colorado, USA, fremfører sterke anklager og mener de må ta selvkritikk. Han lister opp fire viktige punkter - her siterer jeg noe av det første: "Vi, ledern ei den karismataiske bevegelse, har operert med en ekstrem lav dømmekraft. For å si det som det er prøver vi ikke en gang å bedømme. Vi tar en persons troverdighet for gitt basert på gaver, karisma, størrelse på menighet eller tjeenste, evne til å profetere eller utføre mirakler osv."

Dette må de bl. a. be om tilgivelse for å forandre i den videre tjenesten. Sheets sier at han "omvender jeg meg overfor Gud og ber om tilgivelse for Kristi kropp".

Og det rammer antagelig også noen norske forhold. I denne siste tid må vi våke og be og være åndelig edrue. Ellers faller vi lett i grøften. Vi lever i en meget farlig tid.
ndh.

lørdag 4. oktober 2008

Ny gudstjenestereform.

Gudstjenesteformen.

Den norske kirke får en ny reform av gudstjenesten. Rogaland er blant de steder som skal prøve den ut. Her er et par kommentarer til den.

.

Ordbruk.

Notatet sier at ord er makt. Og det er så sant. Derfor skal man være forsiktig med ord, de kan både slå og lege. Men her gjelder det religiøse ord, som Gud, far og herre. Vi må ikke bruke dem fordi de avspeiler en patriarkalsk tid og mange har onde minner om slike ”mannsord”. Derfor må vi finne erstatninger for Gud og Far osv.

.

Det er en risikabel affære. Man kan komme i skade for å si noe annet enn det Gud ville si når han brukte disse ordene. Det er en forståelig ting at gamle og utdaterte vanlige ord blir erstattet med nye. Ingen sier f. eks. Annamme i Norge i dag. Vi sier Ta imot. Jfr. Johs 1, 12 i gamle bibler (f. eks. fra 1867). Men Gud er ikke utdatert, og han har ikke byttet navn. Ved nye ord får folk ofte andre forestillinger. Det er bedre å beholde ordene, men heller gi seg tid til å forklare innholdet. Det er slik vi lærer betydningen av alle ord.

.

Samfunnet.

Det dokumentet som er offentliggjort viser at forfatterne (komiteen) legger stor vekt på samfunnet – både det som var da Bibelen ble skrevet og det som nå er. Det er klart at noe av dette er rett. Men det lyder sterkt når de skriver: Også Jesus levde i en patriarkalsk tid – og var dermed påvirket av sin tid når han brukte ord. Underforstått må det bety at hadde Jesus levd i dag, ville han brukt andre ord (enn Gud og far f. eks.). Det samme gjelder de såkalte kjønnsnøytrale ordene.

.

Det ser ut til at komiteen er sterkt påvirket av det ”korrekte” i vår tid og den teologi som nettopp hevder at bibelske forfattere generelt er påvirket av sin samtid, både i språk og tankeinnhold. Da får vi en relativ teologi og religion, som skifter etter tidens vær og vind. Den har aldri hatt bærekraft.

.

Framtid.

Det er virkelig synd at vår lutherske kirke har begitt seg ut på denne glattisen. Mennesket må ha et fast holdepunkt, ellers farer de vill. Og det er lite trolig at folk flest i landet vårt vil følge med og skjønne det som foregår. Folk i vår tid leser lite såkalt tungt stoff. Og da er det forholdsvis lett å lede dem.

.

Skal ikke gå inn på alternativer her. Men vi forstår godt at folk er lei av den vinglete kirken vi nå har. Den tar etter det politisk korrekte og lar folkemeningen styre verdivalg mer enn mange er klar over.

.

Guds folk må be om bedre tider. Men vi må også følge med i det som skjer og vise at vi tror på Bibelens Gud og holder hans ord for sant i alt. Det er bare da vi er sterke.

Ndh.