torsdag 29. april 2010

Dagens nye redaktør

I går kveld hadde styret i DagenMagazinet møte og bestemte at Selbekk skal være konstituert redaktør etter at Hove går av i morgen. Johannes Kleppa har varslet sin avgang, men blir i avisa ut oppsigelsestiden, dvs. ut august. Det innvarsler kanskje en ny tid i DM. Bare Espen Ottosen fra Misjonssambandet stemte mot Selbekks kandidatur.

Vi venter på fortsettelsen. Styret må arbeide videre med å ansette fast redaktør. Og kanskje er det nødvendig og viktig med en ny generalforsamling for å stake ut kursen.

onsdag 28. april 2010

Hvem styrer kirken?

Kirken.
Flere aviser melder nå om kirkevalget i fjor. Institutt for samfunnsforskning (ISF) har undersøkt hvem  som deltok i kirkevalget i fjor. Da viser det seg at halvparten av velgerne ikke anså seg selv som personlig kristne! Deltakelsen var tredoblet siden forrige valg, og seks av ti stemte for første gang. 55 % av førstegangsvelgerne hadde stemt AP eller Høyre, bare 11% Krf.

Det alvorligste er likevel at så mange mennesker som ikke er personlige kristne, vil være med å styre kirken. Vi kan tenke oss hvordan det vil gå i lengden. Når verdsligsinnede mennesker skal styre kirken ved å stemme inn "sine" kandidater, kan kirken ble mer og mer verdslig i sin virksomhet. Og vi har et inntrykk av at noen prester lar seg påvirke av "menigheten" her. 

Det kan bli trangere for alvorlige kristne å tilhøre kirken. Her bør vi også være våkne og sammeneligne det som skjer i kirken med Guds ord. Det er den eneste rettesnor. 
NDH.