søndag 29. mars 2009

Tegn i tiden

Et par saker i den siste tid har forundret meg, men de er likevel tegn i tiden på det åndelige området.
FRELSESSPØRSMÅL
En av bispekandidatene til Stavanger bispestol sa til Vårt land 20. mars d.å. at homofili "er et viktig teologisk og etisk emne, men det er ikke et frelsesspørsmål" !
Hva er det da?
Det er
heller å vri seg unna en vanskelig sak uten å svare konkret, og slippe å ta offentlig stilling. Når Bibelen sier noe, er det slik. Vi kan ikke tolke oss bort fra noe som er uttalt i Skriften. Homofil praksis er synd, de skal ikke arve Guds rike de som lever i hor. Det må en bispekandidat vite. Og da dreier det seg om frelse.

Det går heller ikke å stille frelsespørsmålet opp mot etikken. Etikken bygger på og går ut fra Bibelen. Når vårt liv går på tvers av den bibelske norm og etikk, er vi ikke lenger frelst. Her må vi være enkle og rett på sak.


Dernest: Et politisk parti - SV - har hatt landsmøte. Det er ikke noe nytt. Til forskjell fra mange teologer og kristne ledere taler de ubegripelig klart. Og det er bra, for da vet vi hvor de står. I VL 10. mars står det tydelig:
SV vil styre de kristne organisasjonene og andre private. det gjelder f. eks. barnehager Hvis noen ikke følger deres program, skal de ikke lenger få støtte fra staten!

Hvilke penger taler vi om? Bl. a. skatten fra kristne mennesker i dette landet. Der er ennå over 80% som står i statskirken. Og mange av de vil nok betakke seg for et slikt styre.

Med rette gikk Venstres Odd Einar Dørum ut dagen etter og sa han var rystet av SV-program. Heldigvis fikk de motbør fra alle kanter. Men det alvorlige er at det avslører deres tankegang: Den er verdslig, egoistisk i forhold til partiet og så udemokratisk man tenke kan. Noen få skal bestemme hvordan folk skal være. Vi pleier ikke å tale politikk her, men dette syntes jeg var alvorlig.

Det er tegn i tiden: Guds ord og tanke taper terreng, og mennesketanker overtar. Det er ikke Guds vilje.
ndh.

søndag 15. mars 2009

Eg hadde eit skuldbrev.(song).

Tone: Å, er det vel ikkje ein underleg strid (Sangb. 481), eller Guds altar på jorda er, Sangb. 254.


1. Eg hadde eit skuldbrev som tyngde meg ned, Eg streva og streva men fekk ikkje fred.

Eg ville betala, men synda var stor, Og hjelp fekk eg ikkje på heile vår jord.


2. Då sa eg til Gud; eg skal leva for deg, Så godt som eg kan skal eg gå på din veg.

Så streva eg atter ei tid for min Gud, I arbeid og bøn for å halda hans bud.


3. Og skulda vart større og større i meg, For strevet og bøna bar synder i seg.

Det gjekk ikkje lenger, det fanst ikkje von, Men då fekk eg auga på Jesus Guds son.


4. Ja Frelsaren, han, hadde skulda betalt, Og eg som den skuldige var eg slapp alt.

Kvitteringa fekk eg, den står i Guds ord, Nå er eg den selaste skapning på jord.


(Henta frå: http://Beroa.org, nyhetsbrev).


lørdag 14. mars 2009

Parlamentarisme i Bibelen?

En kommentar.
I VL i dag 14/3 er det et sitat av biskop Tor B. Jørgensen. Han sier: "Alt er i endring. Det er viktig at vi ikke blir stående igjen på forrige suppestasjon selv om suppa var god der. Kirken var mot parlamentarismen i 1883. Vi var mot kvinnelig stemmerett."

Jørgensen er kjent for å være nokså fri. Han er med på forandring. Mange ganger er det bra. Samfunnet er ikke en sementkloss. Det er liv.

Kirke og kristendom er likevel ikke sammenlignbart. Der er det noe som er støpt fast. Lære og liv må bygge på Bibelen, nå som på Paulus' tid. Og da spør vi: Står det noe om parlamentarismen i Bibelen? Han Skriften noen føringer for stemmerett?

Selvfølgelig ikke. Derfor blir det veldig galt å bruke slike ting for å fremme nye standpunkter i kirken. La oss argumentere ut fra Bibelen i bibelske spørsmål.
ndh.

tirsdag 10. mars 2009

Bøker i STOR-skrift !

Mange eldre menneske likar å lesa bøker med litt større skrift enn vanleg. Avisene har ofte lita skift, nokre biblar og NT er uleselege for mange eldre. Nokre (få) kristne bøker er i større skrift, og det er gledeleg.

Så kom eg over eit forlag på nettet som har spesialisert seg på dette. Men dette gjeld berre engelsk litteratur - forkorta RHYW. Det er ikkje berre kristne bøker her, men mest av alle slag, serleg slike som er populære og framme i tida. Dei som kan litt engelsk, kan finna ein del godt her.

Der fann eg så John Bunyan. Han var jo ein kjend prest i England på 1600-talet, sat i fengsel for trua si og skreiv ei lang rekke bøker. Mest kjend er kanskje Ein pilegrims vandring og to-tre andre som er komne på norsk. Men på RHYW finn me pr. dato 25 av hans bøker.

Og kva skrift kan me få (kjøpa) dei i?
Frå 11 punkt som er nokså normalt, og heilt opp til 24 pkt skrift, som og er med feite typer. Det er lett å lesa. Eg har kjøpt ei 16 pkt normal skrift og ei i 16 pkt med feitt skrift - den siste er fin og i dårleg lys!

Og pris? Ei bok som kostar 10 USD i pkt 11, vil kosta 15 USD i pkt. 24, utan vanleg innbinding, men likevel i sterk limbinding. Til større skrifta er, til større vert jo bøkene.

Interesserte kan skriva inn denne adressa: www.readhowyouwant.com og leita på menyane.
Dette berre til orientering.
ndh.