søndag 29. mars 2009

Tegn i tiden

Et par saker i den siste tid har forundret meg, men de er likevel tegn i tiden på det åndelige området.
FRELSESSPØRSMÅL
En av bispekandidatene til Stavanger bispestol sa til Vårt land 20. mars d.å. at homofili "er et viktig teologisk og etisk emne, men det er ikke et frelsesspørsmål" !
Hva er det da?
Det er
heller å vri seg unna en vanskelig sak uten å svare konkret, og slippe å ta offentlig stilling. Når Bibelen sier noe, er det slik. Vi kan ikke tolke oss bort fra noe som er uttalt i Skriften. Homofil praksis er synd, de skal ikke arve Guds rike de som lever i hor. Det må en bispekandidat vite. Og da dreier det seg om frelse.

Det går heller ikke å stille frelsespørsmålet opp mot etikken. Etikken bygger på og går ut fra Bibelen. Når vårt liv går på tvers av den bibelske norm og etikk, er vi ikke lenger frelst. Her må vi være enkle og rett på sak.


Dernest: Et politisk parti - SV - har hatt landsmøte. Det er ikke noe nytt. Til forskjell fra mange teologer og kristne ledere taler de ubegripelig klart. Og det er bra, for da vet vi hvor de står. I VL 10. mars står det tydelig:
SV vil styre de kristne organisasjonene og andre private. det gjelder f. eks. barnehager Hvis noen ikke følger deres program, skal de ikke lenger få støtte fra staten!

Hvilke penger taler vi om? Bl. a. skatten fra kristne mennesker i dette landet. Der er ennå over 80% som står i statskirken. Og mange av de vil nok betakke seg for et slikt styre.

Med rette gikk Venstres Odd Einar Dørum ut dagen etter og sa han var rystet av SV-program. Heldigvis fikk de motbør fra alle kanter. Men det alvorlige er at det avslører deres tankegang: Den er verdslig, egoistisk i forhold til partiet og så udemokratisk man tenke kan. Noen få skal bestemme hvordan folk skal være. Vi pleier ikke å tale politikk her, men dette syntes jeg var alvorlig.

Det er tegn i tiden: Guds ord og tanke taper terreng, og mennesketanker overtar. Det er ikke Guds vilje.
ndh.