onsdag 19. oktober 2011

NY Studiebibel.

En ny stor studiebibel er kommet på markedet nå. Det er Norsk Bibel som står bak prosjektet med å oversette og tilrettelegge en engelsk studiebibel på norsk (bokmål). Den kalles på norsk "Bibelen Resurs" og er på 2380 sider. Her er mye godt stoff  for bibellesere og predikanter. Jeg har lest en del i den engelske utgaven som nå heter: "NKJV Study Bible" (forkorstelse for New King James...). Her er mange forklaringer som er nyttige for å forstå og tilegne seg Bibelens budskap, også teoretisk - f. eks. historisk og kulturelt. Det har visstnok aldri vært utgitt en så stor studiebibel på norsk i ett bind før. Der er over 15000 vers-for-vers kommentarer. I Bibelen (KJ) er det 31173 vers. Vi får 150 notater om  forhold på bibelsk tid, sier Fakta-noten i Dagen. Her er også 114 artikler om bibelske tema og 350 ordforklaringer. I tillegg kommer mange kart, diagrammer og tabeller.

Vi vet at det er Guds Ånd som må forklare tekstens åndelige innhold. Men det er nyttig å kjenne noen fakta i Bibelen. Denne Studiebibelen er også slik at den stanser ikke ved fakta, men vinkler innholdet mot vårt eget liv. Derfor er det en åndelig skattkiste for oss. 

I snitt utgjør Bibelteksten halve siden øverst, og kommentarene resten nederst på siden. Henvisninger til andre skriftsteder i bibelteksten er satt etter hvert vers som i flere andre norske bibel. I den engelske utgaven står de som en smal midtspalte. Og kommentarene er satt med Arial-typer, som er godt leselige - selv om jeg skulle ønske de var en smule større. 

Vi skal heller ikke glemme å nevne at en bibelordbok kommer på slutten av boken. Her er også emneregister og flere oversikter f. eks. over Messiasprofetier, Jesu lignelser og han undergjerninger, bønner og Bibelatlas. 
Lykke til med studiet av Bibelen! 
NDH.