tirsdag 21. mai 2013

Pinse

Apg. 2.
Pinsefestens dag er over for i år. Den store festen er slutt, slik i det ytre. Men vi må minnes det ennå en gang: Disiplene satt på salen for seg selv, redde og frustrerte med noen venner omkring seg. 120 stykker var de. De så trolig ikke lyst på framtida.

Så skjedde noe. En lyd som et veldig stormvær for gjennom huset. Tunger som av ild kom nedover dem og satte seg på hver enekelt av deltakerne. De ble berørt av Gud på en synlig måte og skjønte nok at noe var hendt. En mektig Ånd lå over folket.

Da steg Peter fram. Han som for kort tid siden hadde fornektet sin herre og mester. Nå fikk han ny kraft og frimodighet og steg fram for en stor folkeskare som hadde samlet seg utenfor den øvre sal. Han var som et nytt menneske der Guds Ånd hadde tatt styringen og førte an. Han talte som aldri før og siterte Den hellige Skrift for forsamlingen og sa: Dette gjelder oss nå, deg og meg. En ny tid er kommet.

Nå må dere alle vende om til Gud. Han visste at han selv hadde syndet og sviktet, men han hadde fått oppreisning av Jesus. Nå gjaldt det folket. Dere må bekjenne synd og utroskap for Gud og be om tilgivelse for all synd for Jesus Kristus døde for oss alle. Og 3000 mennesker kom til Jesus den dagen.

Nå er han her - hos oss, i vårt land og utover verden. Budskapet om omvendelse og tro på Jesus gjelder oss. Du kan faktisk ta imot nettopp nå - og bli frelst fra synden. Ånden er ikke avhengig av noe sted. Den kan være hos hver enkelt av oss. Døren er åpen. Ånden sier KOM! Vil du et?

NDH.