tirsdag 31. mai 2016

Kaleb 4. Mos. 14, av Sundin

Em. Sundin, kommandør.
Tale på «åndelig dag» på KS 13. okt. 1955. Sundin var svensk frelsesoffiser og leder av Armeen i Norge noen år.
4. Mos. 14, 21-24. Om Kaleb.

Kaleb hadde tro og nådde målet. Her er historien om Kaleb og hans gjerning. Alle speiderne var enige om at landet var godt. Jeg vil gjerne understreke det. De bragte med seg frukter fra landet – en drueklase så stor at menn måtte bære den mellom seg.

Josva og Kaleb var enige om at Gud ville gi dem landet. Dei ti andre tvilte. Folket ble smittet av pessimisme og ville vende tilbake til Egypt. Kaleb kunne se og hadde tro. De andre så vanskelighetene, men han så mulighetene. Her ser vi forskjellen på pessimisme og optimisme.

To skulle selge sko i Afrika. Den ene sa: Her nytter det ikke å selge sko, for her bruker de ikke sko. Den andre telegraferte hjem og sa: Send 1000 par sko med en gang, for her har de ikke en eneste sko. Pessimisten så makter og kjemper. Kaleb så fruktene.
Bare våre øyne var åpne, skulle vi se store muligheter. Gud er større enn vanskelighetene. Om vi bare regner med Gud, skulle vi se større ting. Kaleb regnet med Gud.: «Vi kan sikkert ta landet,» sa han. Gud hadde lovet det, og det var nok for han.

Vi må vente på prisen som venter oss. Og så lide for saken. Den som vil følge Guds kall, må  ta opp sitt kors og lide vondt. Vi har en kamp å kjempe, som Churchill sa under krigen. Vi må tåle svolt og tårer, men det blir seier til slutt. Han var ikke redd for å stå alene, men gikk mot strømmen. Det er alltid lett å gå med strømmen. Kaleb var ikke bare frimodig, han inspirerte også andre.

Kaleb søkte å vinne andre for Gud. Han hadde et mål. Det man ha, skal man komme inn i alandet. Vi må være lik Paulus: Ett gjør jeg, jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut etter det som er foran. Fil. 3. Det er spesialisering i vår tid. Damen på konfeksjonsfabrikken kunne ikke sy en kjole selv; for hun var bare opptatt med å sy knapphull. Grunnleggeren (William Booth) levde for Gud. Han var en «samler». Han samlet ikke på gods og gull, men på menneskesjeler. Og Paulus sa: For meg er livet Kristus. Fil. 1, 21.

Vi må gi Gud det beste. Vi må bruke livet på den beste måten. Vi må bli spesialister. Det er mange ting som vil adsprede vårt sinn. Vi må strebe etter det høyeste i livet. Men du må ha mot og utholdenhet til det. Vi må følge det kall som Gud har kalt oss til, og glemme det som er bak. Det er alltid bedre ting foran. Og vi må være villige til å gjøre det Gud har kalt oss til.

Kaleb hadde en levende tro, han stolte på Gud og hadde et fast forsett og et mål. Han skilte seg ut fra de andre. Vi har vår uniform, den adskiller oss, og våre metoder gjør det. Alt dette er viktig og hører med. Men det viktigste er: Kaleb var av en annen ånd. Men det er stor fare at en annen ånd kan komme inn blant de kristne: det at en er fornøyd med metodene og uniformen osv. 

Vi skal triumfere over synden. Dersom vi skal overvinne større ting, må vi begynne med de små. Og vi må arbeide i Guds kraft og alltid sette Gudsinteressen først. Frykt er ofte halve nederlaget. Vanskelighetene er ikke alltid så store som vi tror. Møt dem med frimodighet.

Kaleb oppmuntret de motløse. Mange søker en lettere vei, men de er ikke alltid lettere. Guds vei er alltid den tryggeste vei. Han ble belønnet og mottok et: Vel gjort! Gud kalte ham «min tjener». Hvilken heder og ære var ikke det. Og han kom inn i det gode land.

Det er også et bedre land beredt for oss, både her og i den evige verden. Alle hadde forlatt Egypt. Men noen stanset på terskelen. De trodde ikke Gud. Mange begynner godt, men blir ofte en stor skuffelse for alle. De la hånden på plogen, men så seg tilbake. Det er mulig å tjene Gud delvis, halveis. Det er mulig å være interessert i arbeidet, men ikke i Gud selv. Han vil ha oss helt på alteret. Det hjalp ikke folket at de gikk halveis i ørkenen, men døde. Vi må følge Jesus hele veien fram. Da må vi ha en annen ånd. Og denne ånd er Den Hellige Ånd.

Vi eier noe av den, vi er blitt overbevist om vår synd. Men vi må bli fylt av den. Det er vårt store behov i dag: Bi fylt av Ånden. Ef. 5, 18. Denne Ånd kan ikke bo i et urent hjerte. Vi må ha et rent hjerte. Det betyr å avlegge alt som tynger og synden som henger så fast ved oss. Hebr. 12, 1. Ofte vil frykt og tvil hindre oss, eller noe tvilsomt i fortiden. Legg det av, glem det som er bak. Fil. 3, 14. Vi må overgi oss helt til ham og legge alt på alteret hver dag og få forlatelse av Gud for det. Først da kan Gud bruke oss i sin tjeneste. Må Gud hjelpe oss alle til det.


Welander - Joh. 3, 16 A.

David Welander, oberst i Frelsesarmeen.
Tekst: Joh. 3, 17. Nikodemus.
Av Bibelens billedgalleri er ikke Nikodemus den der er talt mest om. Han er bare nevnt tre ganger, alle i Joh. Evangeliet. Først får vi vite at Nikodemus er

1)En fariseer, det er medlem i et religiøst parti. Dette viser at han er et religiøst menneske. Han var kjent i Skriften og overholdt Moseloven m.m.

2) Han var også en rådsherre. Dette var et stort stykke opp på samfunnsstigen. Han var antagelig på alder med disiplene. Likevel ville han tale med Jesus. Han kom til ham om natten. Dette er første gang vi hører om Nikodemus. Andre gang er i kap. 7 der vi får høre at han tar de kristne i forsvar. Tredje gang er da Jesus henger på korset på Golgata, da trer Nikodemus fram.  Han er alle setedr nevnt som «han som kom til ham om natten». Det er som om de ville understreke det at han kom om natten. Hvorfor kom han så til Jesus om natten? Dette er usikkert, men kanskje det var for at han ville ha ro og være alene med Jesus. Kanskje var det også menneskefrykt som gjorde seg gjeldende. Det har alltid kostet å følge Jesus. Jesus sa: Den som vil følge meg, må ta sitt kors opp. Men det som teller er at han gikk til Jesus.

Hans religiøsitet hadde ikke tilfredsstillet ham, heller ikke hans overholdelse av Mose lov. Tanken kom straks til ham: Kanskje han er Messias?

Tenk om vi ville ligne Nikodemus her. Kristendommen tåler spørsmål, guds ord tåler spørsmål. Gud selv stilte spørsmål. Gud vil at vi skal komme til ham med spørsmål om de evige ting. Derfor, da Jesus så Nikodemus, hilste han ham med glede. Jesus hadde tid til å tale med den ene sjel. Vi skulle ligne Jesus her, og være tro i vår behandling av den ene.

Så er det samtalen: Det må ha vært et vennskapsforhold mellom Johannes og Nikodemus. Bare Johannes har gjengitt dette med Nikodemus. Derigjennom har vi fått den lille bibel. Det første Nikodemus gjør, er å erkjenne ham. Han sier: Rabbi, v. 2. Han erkjente Gud i Kristus.
Akk om vi ville erkjenne Kristus! Du sier kanskje: Jeg mangler frimodighet! Ja, men deu har mot til så mange andre ting.

Hvorfor kom så Nikodemus? Han ville ha det beste i livet og nå fram. Og han nådde fram! Jesus sa først noe viktig: Du må fødes på ny. Der er ingen andre veier inn. Det er mange her som har opplevd det. Der er så mange Nikodemuser omkring oss. De våger ikke å ta skrittet. Nikodemus fikk et herlig budskap den natten, v. 16: For så har Gud elsket verden at han gav si sønn, den enbårne ….

En biskop spurte en Nordlands-jente om Jesus elsket henne og sa at Jesus elsker deg ikke! Da svarte hun: Jeg vet det likevel at Jesus elsker meg.

Det er livets budskap, det eneste budskap!

søndag 22. mai 2016

From the Russian Bible

For my Russian Friends: 1st John (The Synodal text):
1Jo 1:1  О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, --
1Jo 1:2  ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, --
1Jo 1:3  о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение--с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
1Jo 1:4  И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
1Jo 1:5  И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
1Jo 1:6  Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;
1Jo 1:7  если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
1Jo 1:8  Если говорим, что не имеем греха, --обманываем самих себя, и истины нет в нас.
1Jo 1:9  Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1Jo 1:10  Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его

1Jo 2:1  Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника;
1Jo 2:2  Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира.
1Jo 2:3  А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди.
1Jo 2:4  Кто говорит: `я познал Его', но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины;
1Jo 2:5  а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем.
1Jo 2:6  Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.
1Jo 2:7  Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала.
1Jo 2:8  Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет уже светит.
1Jo 2:9  Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме.
1Jo 2:10  Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна.
1Jo 2:11  А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.
1Jo 2:12  Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его.
1Jo 2:13  Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца.
1Jo 2:14  Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого.
1Jo 2:15  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.
1Jo 2:16  Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.
1Jo 2:17  И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
1Jo 2:18  Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время.
1Jo 2:19  Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они вышли, и] через то открылось, что не все наши.
1Jo 2:20  Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все.
1Jo 2:21  Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, [равно как] и то, что всякая ложь не от истины.
1Jo 2:22  Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.
1Jo 2:23  Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца.
1Jo 2:24  Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце.
1Jo 2:25  Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.
1Jo 2:26  Это я написал вам об обольщающих вас.
1Jo 2:27  Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте.
1Jo 2:28  Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его.
1Jo 2:29  Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий,

1Jo 3:1  Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его.
1Jo 3:2  Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
1Jo 3:3  И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.
1Jo 3:4  Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.
1Jo 3:5  И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха.
1Jo 3:6  Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его.
1Jo 3:7  Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен.
1Jo 3:8  Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
1Jo 3:9  Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.
1Jo 3:10  Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего.
1Jo 3:11  Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга,
1Jo 3:12  не так, как Каин, [который] был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны.
1Jo 3:13  Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас.
1Jo 3:14  Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.
1Jo 3:15  Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей.
1Jo 3:16  Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев.
1Jo 3:17  А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, --как пребывает в том любовь Божия?
1Jo 3:18  Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
1Jo 3:19  И вот по чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши;
1Jo 3:20  ибо если сердце наше осуждает нас, то [кольми паче Бог], потому что Бог больше сердца нашего и знает все.
1Jo 3:21  Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу,
1Jo 3:22  и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним.
1Jo 3:23  А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам.
1Jo 3:24  И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А

Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире.
1Jo 4:2  Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;
1Jo 4:3  а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.
1Jo 4:4  Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.
1Jo 4:5  Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их.
1Jo 4:6  Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаем духа истины и духа заблуждения.
1Jo 4:7  Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.
1Jo 4:8  Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
1Jo 4:9  Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.
1Jo 4:10  В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
1Jo 4:11  Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.
1Jo 4:12  Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.
1Jo 4:13  Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего.
1Jo 4:14  И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру.
1Jo 4:15  Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге.
1Jo 4:16  И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
1Jo 4:17  Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он.
1Jo 4:18  В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.
1Jo 4:19  Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.
1Jo 4:20  Кто говорит: `я люблю Бога', а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?
1Jo 4:21  И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.

1Jo 5:1  Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него.
1Jo 5:2  Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его.
1Jo 5:3  Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки.
1Jo 5:4  Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.
1Jo 5:5  Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?
1Jo 5:6  Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о [Нем], потому что Дух есть истина.
1Jo 5:7  Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино.
1Jo 5:8  И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном.
1Jo 5:9  Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие--больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
1Jo 5:10  Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
1Jo 5:11  Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
1Jo 5:12  Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни.
1Jo 5:13  Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.
1Jo 5:14  И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас.
1Jo 5:15  А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, --знаем и то, что получаем просимое от Него.
1Jo 5:16  Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и [Бог] даст ему жизнь, [то есть] согрешающему [грехом] не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился.
1Jo 5:17  Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти.
1Jo 5:18  Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему.
1Jo 5:19  Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.
1Jo 5:20  Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
1Jo 5:21  Дети! храните себя от идолов. Аминь.
xxxx

søndag 8. mai 2016

S. O. S.1) Naudsignal

  Det er det gamle naudsignalet som var og er brukt på sjøen når skipet er i naud. I morsespråket er det tre prikkar og tre streker og tre prikkar igjen. Om lag slik: … --- … SOS tyder: Save our souls – frels våre sjeler. Det kan og tyda: Save our ship - berg skipet  vårt. Mange båtar har blitt berga på den måten.
  I nyare tid  er det kome inn eit nytt naudsignal: May Day. Det har ikkje noko med maydagen å gjera. Det kjem av eit fransk ord som tyder: Kom og hjelp meg. Det er eit talesignal der ein ber om hjelp.
  Det er godt å få hjelp til havs eller i lufta. Og det gjeld at hjelpa kjem fram i tide. Då har eg tenkt på eit anna kallesignal: Det er bøna til Gud når ein er i syndenaud eller andre problem i livet. Dei kan koma før ein veit ordet av det.
  I slike stunder har me altså lov å senda ut ei bøn til himmelen. Det treng ikkje vera mange orda. Eit SOS er nok. Gud høyrer godt og han ser kvar sjel på jord. Ta kontakt med han!

Иоанна 1

1-e Иоанна 1

 

1О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, --
2ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, --
3о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение--с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
4И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.

5И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
6Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;
7если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.

8Если говорим, что не имеем греха, --обманываем самих себя, и истины нет в нас.
9Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
10Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.

lørdag 7. mai 2016

Vend omVend om til Gud.
I vår gamle songbok på bedehusa, Syng for Herren, stod denne songen i den gamle utgåva. Men den er teken ut nå. Og han står heller ikkje i nokre andre songbøker eg har sett gjennom. Er det eit sympton på tida vår? Er det blitt slik mellom oss at me ikkje vil støyta nokon med ein så direkte tale i vår møte? Er me så redde for å skremma nokon at me berre talar og syng om meir ufårlege sider ved kristendomen, som trøyst og nåde og tilgjeving og himmel? Då gløymer ein gjerne at vegen til alt dette er å venda om til Gud. Ikkje slik at me skal gjera noko til frelse. Alt er Guds verk. Likevel må me inn i ljoset frå Guds ord og sjå kven me er og dermed kva me treng. Å venda om er kort sagt å snu seg bort frå synda og verda og venda seg til Gud med audmjuk bøn om at han må ta imot oss.
Eg veit faktisk ikkje om at eg har høyrt ei real preik om omvending på lange tider. Og eg må erkjenna at eg sjølv ikkje har vore flink til det. Difor oppmodar eg dei unge og slike som er i teneste nå: Tal omvending. Me skal vera høflege og venlege med folk. Men dei må få vita at kristendom er personleg, eit heilt nytt liv etter møtet med Jesus Kristus. Det handlar ikkje berre om kunnskap og menneskelege kjensler eller vilje.
Det handlar om erkjenning av personleg synd, det eg har gjort og tenkt og sagt i livet som ikkje var av Gud. Og det handlar alt det eg skulle gjort men ikkje gjorde. Og det handlar om vårt inste menneske, den gamle natura, kjøtet som Bibelen kallar det. Etter syndefallet er vår natur øydelagt. Me kan ikkje gjera noko som er rett for Gud. Alt blir galt av di vår tanke og vilje og innstilling dreier seg om oss sjølve. Me treng eit nytt indre liv som kan gje seg utslag i det ytre.
Då ser me til slutt at me heller ikkje maktar å omvenda oss skikkeleg. Også det må Gud gjera. Men me må koma på den plassen at me ser det og innrømmer det og forstår at det går mot ei galt og feil mål. Då står me der makteslause og ser at det ikkje er nok å bestemma seg eller vilja det gode. Vår natur vil ikkje det. Mang ei sjel har då stått innfor den levande Gud og sett at dei var fortapte der og då. Dei var utan redning. Då blir gjerne bøna enkel og med gråt: Herre, frels meg!