lørdag 13. oktober 2007

Nytt!

Homo-vedtak i Kirkerådet. Det øverste menneskelige organ i den norske kirke har vedtatt med stort flertall å la homofile samlevende personer bli ordinert og tilsatt i kirken. Detaljene og konskvensene er ennå ikke helt kjent. Men det er oppstått en ny situasjon i kirken - men den er egentlig ikke ny. Den føyer seg bare inn i en rekke vedtak og nyordninger de siste årene, etter krigen.
Alt dette er symptomer på et indre frafall fra Gud og Bibelen. Vedtak og ordninger er "bare" symptomer og utslag av at Bibelen ikke lenger er høyeste autoritet i vår kirke. Vi skal følge med videre og kommentere mer senere.
---

Nye andaktar blir lagt ut (nesten) kvar dag på Salme 119 (på bloggen Nilsholthe). Men når eg er bortreist blir ingen nye lagt ut.
---

Sjå og bibeltimeserien Den Hellige Ånd og nådegavene del 1-5 på bibel-kurs. Første del står nedafor. Du finn han og på nilsholthe.
---------
Serien om Messiasprofetier, står på bloggen Bibel-kurs.
På bloggen Gudsfolket er lagt inn små historier frå mi eiga minnebok: Minnebok.

torsdag 4. oktober 2007

TRE FILMER

01-1. Mos. 1, 2. Tre filmer.


Jeg pleier aldri å gå på kino, og har heller ikke for vane å agitere for filmer. Av den grunn ser jeg nesten aldri på filmreklame. Rent tilfeldig kom jeg over tre filmtitler. La meg få lov å la disse være hovedpunkter i en liten tale nå.

Den første filmen hette: Djevelen kom om natten! Og det teleder tanken min til 1. Mos. 1, 2: ”Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp.” Med andre ord: Det var natt på jord.

Og i denne natt kom djevelen. I kap. 3 i samme bok leser vi om hvorledes djevelen kom. Da ble det en åndelig natt, mørkere enn noen gang.

Han kom som slange. Det er det ekleste dyret. Han kom for å dåre menneskene. Han sprøytet sin forferdelige gift inn i mennesket. Følgen var at alle mennesker ble fylt med denne slangens sæd, og det er synden. Og Paulus kan derfor si: Alle har syndet (Rom. 3, 23). Vi er alle kommet inn under denne syndens lov – som fører videre til Ildsjøen.

Satan kommer om natten! Og det skjer bokstavelig for oss også. Men i dette møtet er Jesus til stede. Det har han lovet i sitt ord: Der to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg midt iblant dere.

Men vær ganske viss om at også en annen er kommet hit i dag. Det er djevelen. Med hele sin åndehær har han funnet veien til møtet. Og han vil slåss. Og jeg håper han skal få mye strev med sjelene rundt i hjemmene her.

Han kommer til dere ufrelste. Og i stille nattetimer får du besøk av Satan. Han sier: Du har ikke tid å gå på møte nå. Å, hvor travelt opptatt folk er, når det er spørsmål om å gå i Guds hus! Alt annet har vi tid til. Men på møte? Nei, alt annet må gå først.

Eller han kommer og sier: Er det sant alt det som står skrevet i Bibelen? Er du sikker på at det er sant? Må du ikke først undersøke dette nærmere? Kan du komme til Gud så tvilende som du er? Det er djevelens røst.

Og det er mulig han kommer på en tredje måte og sier: Er predikanten rett? Er du sikker på at han forkynner rett og har det sanne budskap?

Han har brukt dette før – og han kan bruke det igjen. Kanskje du hører den røsten? Nå er det rett at vi skal undersøke om forkynnelsen er rett. Men da må vi måle det mot Guds eget ord i Bibelen. Det er den, og ikke andre mennesker, som skal bedømme forkynnelsen og møtevirksomheten.

Pass deg for djevelen, stemme. Han er kommet for å stjele, myrde og ødelegge.

Kanskje kommer han til deg som en kristen også? Jeg vet ikke om du får være i fred under møtet. Til meg kommer stundom slik: Nils, nå er du trett og sliten. Du har sannelig lov å unne deg litt hvile og ro. Du trenger ikke lese så mye – og be. Gud kan ikke fordre alt av deg.

Jeg sier bare: Den stemmen kjenner jeg. Det er den gamle slangen.

---

Den andre filmen var en barnefilm og hette: Bare gøy! Disse to ordene rommer noe forferdelig. Og det er veldige sannheter: Bare gøy.

Jeg vet det kan misforstås. Og selvsagt må barna få ha det gøy. De er bare barn en gang i livet.

Likevel vil jeg si: Livet i verden blir framstilt som bare gøy. Det er to åndelige riker på jord. Det er Guds rike og Satans rike. Noe ingenmannsland eksisterer ikke. Alle ufrelste bor i djevelens rike og har slangen til konge. Derfor har han ikke så mye bry med deg. Du er jo hans eiendom, og da er han tilfreds.

Den dag du vil bryte opp og omvende deg, da får du merke det. Og det blir krig på kniven. Du tror du er løst og fri og kan gjøre som du vil. Sannheten er at du er bundet på hender og føtter av den Onde. Røyken kan være et eksempel – jeg sier ikke at det er synd i og for seg. Men hvordan er det? Jeg har møtt mange som sier rett ut: Jeg klarer ikke å slutte, jeg er bundet av nikotinen. Tenk på en flue i spindelvevet. Den er redningsløst fortapt.

Så lenge du bor i Satans rike, er det på en måte gøy. Djevelen prøver å lage alt til gøy. Alt skal være moro – til og med i kristne forsamlinger. (Verden har sine sorger og problemer som alle mennesker, men det prøver de å skjule og glemme – og vil ha det gøy.)

I Pred. 11, 9 står det: Gled deg du unge i din ungdom – Men vit at for alt dette vil Gud dra deg til doms. Slik er det.

Den siste filmen bar tittelen: ”Den siste reisen.”

Å – det var slående.

En fulltreffer! Filmskaperne er flinke til å lage gode titler.

Den siste reisen – det er over den mørke dødsfloden. Og har du sittet ved en dødsseng eller en båre, vet du at den floden er mørk og kald.

Der går sjelen fra dette livet og inn i det ukjente. Jeg vet ikke hvor den går for deg. Men jeg vet at det blir den siste reisen du foretar her på jorden.

Er det slutten?

Nei! Bibelen forteller om en dag da de døde skal høre Guds Sønns røst. De døde skal stå opp igjen. Og de døde skal møte fram for Guds hellige trone og dom. Der skal de samles fra alle kanter. Til og med havet skal gi igjen de døde. Så må de møte fram de4r for den store hvite trone.

Og hvor går turen derfra?

Da kommer den aller siste reis. Da må alle ufrelste og hedninger dra ned i det sted som Skriften kaller Ildsjøen. Og der skal de pines natt og dag i all evighet, sier Ordet.

Alle ufrelste går dit.

---

Og du? Hvor blir det av deg?

---

Men de kristne? Hva med dem?

Jo – vår dom ble avsagt og fullbyrdet en gang for alltid på Golgata kors. Der ble dødsdommen avsagt over meg.

Og Jesus Kristus var villig å ta straffen. Bibelen sier at Kristus døde for meg. Rom. 5, 6-8. En gang for alle. Og der er jeg og alle troende fri. For han ble dømt i mitt sted. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Rom. 8, 1.

Min venn! Hvor går din siste reis hen? Du har kort tid igjen før den begynner. Du vet ikke om det skjer i natt. Kom til Jesus mens det er tid. Amen.

(NDH - 1960).

onsdag 3. oktober 2007

Å be sammen.

Om å be sammen.

Synspunkt i Dagen 1/10 2007.

Det har lenge vært kjent at kirkeledere ber sammen og har nattverd sammen på stormøter. Noen har også bedt sammen med ledere fra andre religioner, som f. eks. Islam.

Her stiller vi spørsmål. Kan det være rett? Nylig fikk jeg høre at lutherske misjonærer på lokalplan ber sammen med muslimer – for å skape vennskap og ikke støte dem. Hva skjer egentlig da i åndens verden?

I samme rom og atmosfære ber en til den levende Gud i himmelen – og en annen til en fremmed gud – det Bibelen kaller en avgud. Åndsmaktene vil være der å påvirke og selvsagt skape konflikt. Det er ikke ufarlig for en kristen. For dette påvirker tanke og hjerte til frafall.

Bibelen har noen ord om dette, og vi gjør vel i akte på dem. I salme 31, 7 sier David at han hater dem som akter på tomme avguder. Det er egentlig Messias som sier det. Du behøver altså ikke å tilbe avgudene, bare akte på dem for å være under dommen. Og Esekiel 14, 5 sier at hele landet hadde veket bort fra Herren ved avgudene. Det begynte i det små – og fikk store konsekvenser.

Paulus er klar her som alltid: Hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? 2. Kor. 6, 16. Nei der er bare motsetning, uansett hva avgudene heter. Vi må lære oss til, kjære kristne venner, å bruke Bibelen som veileder i alle ting. Som en gammel mann skriver Johannes til sine venner: ”Mine barn, ta dere i vare (vokt dere) for avgudene!” 1. Joh. 5, 21. Bare da er vi på trygg grunn.

Nils Dybdal-Holthe

Overskrift:

Den Hellige Ånd og nådegavene

I-V.

Bibeltimer av

Nils Dybdal-Holthe.

--

Disse bibeltimene ble første gang brukt i 1984 ved et bibelkurs og utgitt som hefte. - Hele serien står ordnet rett på bloggen Bibel-kurs - og vil senere bli slettet her på Tidenstegn. - Serien er også lagt inn på spaces. Klikk på Blogg, kategori og velg kategori: Kristendom og religion.