lørdag 13. oktober 2007

Nytt!

Homo-vedtak i Kirkerådet. Det øverste menneskelige organ i den norske kirke har vedtatt med stort flertall å la homofile samlevende personer bli ordinert og tilsatt i kirken. Detaljene og konskvensene er ennå ikke helt kjent. Men det er oppstått en ny situasjon i kirken - men den er egentlig ikke ny. Den føyer seg bare inn i en rekke vedtak og nyordninger de siste årene, etter krigen.
Alt dette er symptomer på et indre frafall fra Gud og Bibelen. Vedtak og ordninger er "bare" symptomer og utslag av at Bibelen ikke lenger er høyeste autoritet i vår kirke. Vi skal følge med videre og kommentere mer senere.
---

Nye andaktar blir lagt ut (nesten) kvar dag på Salme 119 (på bloggen Nilsholthe). Men når eg er bortreist blir ingen nye lagt ut.
---

Sjå og bibeltimeserien Den Hellige Ånd og nådegavene del 1-5 på bibel-kurs. Første del står nedafor. Du finn han og på nilsholthe.
---------
Serien om Messiasprofetier, står på bloggen Bibel-kurs.
På bloggen Gudsfolket er lagt inn små historier frå mi eiga minnebok: Minnebok.