onsdag 12. desember 2012

Japansk kriger ble evangelist.

Mitsuo Fuchida (MF) ledet angrepet på Pearl Habor 7. desember 1941. P.H. på Hawaii var amerikansk base. Dermed ble angrepet også rettet mot hele USA. Over 3000 US soldater ble drept i dette angrepet og førte til at Amerika gikk inn i Stillehavet og helt til selve Japan. Avslutningen på denne krigen kom i august 1945 da to atombomber ble sluppet over landet.

Men historien stanser ikke der. Da krigen var slutt, skulle MF vitne i rettsoppgjøret og mente de allierte var like harde som de hadde vært mot fanger. I 1948 fikk han en traktat av en amerikaner som hadde vært japansk fange, Jacob DeShazer. Han fortalte sin historie, om fangenskapet og tortur og at han møtte Gud. Det fanget Fuchidas interesse.

Han ble også forundret over at de allierte ikke torturerte fangene slik de hadde gjort, men at de fikk god pleie i fangeleirene. Det var egentlig et under at Fuchida levde. I august 1945 reiste han til Hiroshima på en militærkonferanse. Dagen før atombomba kom, fikk han en telefon fra Tokyo om å komme tilbake. Dermed ble han berget. Gud hadde en plan med hans liv!

Flere ting virket altså sammen til hans omvendelse. Han ble en kristen og møtet senere DeShazer som hadde skrevet traktaten. Fuchida ble evangelist og skrev en bok om sitt liv i 1955: "Fra Pearl Habor til Golgata." Hans historie hadde også stått i Det Beste i 1954 (engelsk utgave). Før han døde i 1976, skrev han: "Jeg vil gjøre hva som helst for å forandre det jeg gjorde for 29 år siden i Pearl Habor, men det ber umulig. I stedet arbeider jeg nå for å gi dødsstøtet til det hatet som fører til slike tragedier. Og dette hatet kan ikke lukes bort uten hjelp fra Jesus Kristus."

Slik kan Gud lede mennesker og han har makt over alt og alle i verden. Noen ganger møter han villige hjerter som tar imot frelsen. Fuchida må ha vært et veldig vitne i sitt land ig i sin tid. 

Mer om historien kan en lese både på http//:www.Wikipedia.org og http://www.biblebelievers.com/fuchida. Historien er også omtalt i Troens bevis.

lørdag 8. desember 2012

Å være frelst.

85. Å være frelst.
1. Det er så herlig å være frelst!
Da kan jeg vandre bort når som helst.
Tenk, være ren og rettferdiggjort
Ved det som Jesus for meg har gjort.
2. Det er velsignet å være frelst,
jeg bytter ikke med hvem som helst.
Om verden byr meg sitt sølv og gull,
Jeg har en himmel av skatter full.
3. Det er så fredfullt å være frelst,
Tross verdens uro og Satans list.
Hos meg, sa Jesus, der er et sted
Du under trengslene finner fred.
4. Det er så kampfullt å være frelst,
Det må jeg regne med helt til sist.
Men må ei glemme den strid er god,
Og seiren ligger i Jesu blod.
5. Det er så herlig å være frelst,
Derom jeg synger jo aller helst.
Det fjerner skyer, gjør livet lyst,
Så jeg ser klarere hjemmets kyst.
(Av Abraham Thompson.)
(Ledestjernen 4. opplag, nr. 85.)