lørdag 8. desember 2012

Å være frelst.

85. Å være frelst.
1. Det er så herlig å være frelst!
Da kan jeg vandre bort når som helst.
Tenk, være ren og rettferdiggjort
Ved det som Jesus for meg har gjort.
2. Det er velsignet å være frelst,
jeg bytter ikke med hvem som helst.
Om verden byr meg sitt sølv og gull,
Jeg har en himmel av skatter full.
3. Det er så fredfullt å være frelst,
Tross verdens uro og Satans list.
Hos meg, sa Jesus, der er et sted
Du under trengslene finner fred.
4. Det er så kampfullt å være frelst,
Det må jeg regne med helt til sist.
Men må ei glemme den strid er god,
Og seiren ligger i Jesu blod.
5. Det er så herlig å være frelst,
Derom jeg synger jo aller helst.
Det fjerner skyer, gjør livet lyst,
Så jeg ser klarere hjemmets kyst.
(Av Abraham Thompson.)
(Ledestjernen 4. opplag, nr. 85.)