torsdag 19. august 2010

Den liberale teologi lever.


Prof. Carl Fr. Wisløff sa ein gong: Folk trur at den liberale teologi er død. Då sa professoren: Nei! Eit døme på det har me nå i boka ”Om Jesus” av Jonas Gardell. Han har før skrive bok om Gud. Seth Erlandsson har analysert Jesus-boka. Han er kjend som bibelomsetjar og bibeltru teolog.

Gardell er m.a. forfattar, men står fram som ein superliberal teolog. Han tar utgangspunkt i spekulasjonar og teoriar som liberale teologar har bore fram for lenge sidan. Hans Jesus er det han sjølv tenkjer om han og tar ikkje omsyn til det Bibelen seier.

Det er ikkje evangelistane som har skrive evangelia, men folk frå langt seinare tid. Jesus er ikkje død for synda vår. Han sa aldri at han var Guds son. Han var ikkje fødd av ei møy og var ikkje syndfri. Og han kjem ikkje att som Messias.

Alt dette er kjent frå liberale bøker. Men det viser at liberale tankar ikkje er døde. Og det er ikkje tvil om at slik tale øydelegg for Guds rike. Det vil alltid vera nokon som bit på, særleg om dei har lite kunnskap om bibelteologi. For liberal teologi er reine mennesketankar.

Nils Dybdal-Holthe

tirsdag 17. august 2010

SALMESANGEN TILBAKE

Avisen Vårt Land melder i dag at NRK P1 skal fortsette å spille fedrelandssangen søndag morgen, slik de har gjort i mange år. Det er kommet 300 melding direkte til NRK om å få beholde fedrelandssalmen. Og i tillegg en rekke andre medieoppslag. NRK lover nå at "Gud signe vårt dyre fedreland" er tilbake kommende søndag. Det gleder vi oss over.

Sjefen for denne hovedkanalen i NRK sier han er ganske overrasket over folkets reaksjon-. Betyr det at de ikke helt vet hva grasrota i dette tilfelle mener. Tradisjonen er 70 år gammel. Og dermed er det en solid norsk tradisjon vi har her. Røster i NRK mente at tradisjonen nå var død, og der traff de altså langt fra målet. Vår tid er preget av at det stadig må komme noe nytt, med en ny vri hele veien. Hvordan kan det bli tradisjon av slikt?

Nå blir ikke et folk kristent i egentlig forstand av å høre noen salmevers søndag morgen. Det skjønner alle som er noe bevandret i teologien. Men en slik tradisjon er likevel med på å minne folket om Gud og at penger og moro ikke er alt. I det gamle Rom ropte folket på to ting - da hadde de nok. Og det var "Brød og sirkus". Vi er i noen grad i det gamle Rom nå.

Denne hendelsen viser også at det ennå nytter å protestere. Det skal minne oss om at vi ikke skal slå oss til ro med tingenes tilstand og tro at det ikke nytter lenger. Det er fatalisme og dødstanker åndelig sett. Vi skal ikke protestere mot alt og alle. Det kan lett bli å rope "ulv" i utide. Men vi skal finne de viktige sakene og kjempe for dem.
NDH.