tirsdag 17. august 2010

SALMESANGEN TILBAKE

Avisen Vårt Land melder i dag at NRK P1 skal fortsette å spille fedrelandssangen søndag morgen, slik de har gjort i mange år. Det er kommet 300 melding direkte til NRK om å få beholde fedrelandssalmen. Og i tillegg en rekke andre medieoppslag. NRK lover nå at "Gud signe vårt dyre fedreland" er tilbake kommende søndag. Det gleder vi oss over.

Sjefen for denne hovedkanalen i NRK sier han er ganske overrasket over folkets reaksjon-. Betyr det at de ikke helt vet hva grasrota i dette tilfelle mener. Tradisjonen er 70 år gammel. Og dermed er det en solid norsk tradisjon vi har her. Røster i NRK mente at tradisjonen nå var død, og der traff de altså langt fra målet. Vår tid er preget av at det stadig må komme noe nytt, med en ny vri hele veien. Hvordan kan det bli tradisjon av slikt?

Nå blir ikke et folk kristent i egentlig forstand av å høre noen salmevers søndag morgen. Det skjønner alle som er noe bevandret i teologien. Men en slik tradisjon er likevel med på å minne folket om Gud og at penger og moro ikke er alt. I det gamle Rom ropte folket på to ting - da hadde de nok. Og det var "Brød og sirkus". Vi er i noen grad i det gamle Rom nå.

Denne hendelsen viser også at det ennå nytter å protestere. Det skal minne oss om at vi ikke skal slå oss til ro med tingenes tilstand og tro at det ikke nytter lenger. Det er fatalisme og dødstanker åndelig sett. Vi skal ikke protestere mot alt og alle. Det kan lett bli å rope "ulv" i utide. Men vi skal finne de viktige sakene og kjempe for dem.
NDH.