onsdag 21. november 2007

Glede tross homovedtak - på kirkemøtet.

Personlige kristne har sorg nå. Kirken har gjort vedtak på tvers av Guds tale. De gråter. De ber. Og de tenker på framtida.

Og da: De frelste kan glede seg! Den verdsliggjort kirke har flertall for å legalisere synder – på et kirkemøte! Tenk det!

De frelste kjenner et annet flertall: Den hellige treenighet. Ingen har ennå beseiret den, selv ikke Satan. Og de vil aldri klare det. Jesu rop på korset er seier i verdensklasse: Fullbrakt. Da er siste ord sagt.

Jeg synes synd på de homo-liberale som ikke ser det. Tenk det er prester som synes å ikke kjenne Guds ord. Og de tar det ikke alvorlig. Vi må be om at de må bli frelst.

Midt i alt dette gleder vi oss: Jesus er seierherre over alle. Snart vil han vise seg i all sin prakt ogmakt. Da skal også freidige syndere stamme fram: Du har rett, Galileer!

Men da er det for seint.

Nils Dybdal-Holthe i Dagen 21. nov. 2007.

(Dette tema blir utvidet og belagt med bibelsitat senere.)