onsdag 21. november 2007

Kyrkjemøtet i nov. 2007.

KOMMENTAR:


På kyrkjemøtet i nov. 2007 vart det sett eit grenseskjellande vedtak om homofili.

Som ein kristen stiller eg spørsmål ved dette – og det trur eg mange gjer etter dei samtalar eg har hatt med folk. Me er sorgfulle over at den norske kyrkja er så tydeleg på veg bort frå kyrkja sin grunn. (Dette byrja ikkje med homovedtaket – men lenge før. Den delen skal me ikkje ta opp nå.)