lørdag 14. mars 2009

Parlamentarisme i Bibelen?

En kommentar.
I VL i dag 14/3 er det et sitat av biskop Tor B. Jørgensen. Han sier: "Alt er i endring. Det er viktig at vi ikke blir stående igjen på forrige suppestasjon selv om suppa var god der. Kirken var mot parlamentarismen i 1883. Vi var mot kvinnelig stemmerett."

Jørgensen er kjent for å være nokså fri. Han er med på forandring. Mange ganger er det bra. Samfunnet er ikke en sementkloss. Det er liv.

Kirke og kristendom er likevel ikke sammenlignbart. Der er det noe som er støpt fast. Lære og liv må bygge på Bibelen, nå som på Paulus' tid. Og da spør vi: Står det noe om parlamentarismen i Bibelen? Han Skriften noen føringer for stemmerett?

Selvfølgelig ikke. Derfor blir det veldig galt å bruke slike ting for å fremme nye standpunkter i kirken. La oss argumentere ut fra Bibelen i bibelske spørsmål.
ndh.