torsdag 17. februar 2011

Prester - og Allah.

Så har det skjedd igjen. En norsk prest står frimodig fram og sier at vår Gud og muslimenes gud Allah, er den samme. Der er bare en gud, sier han - i denne konteksten. Det vil han gjøre tydelig, melder DM i dag torsdag.

Det er bra at han er tydelig. Så vet vi hvor vi har han. Han vil be sammen med muslimer, for de ber ikke til forskjellige guder. Og han står for sitt syn.

Ja. Men da tenker jeg: Hva har han lært - han har gått flere år og lest teologi. Også dette må vi tenke: Har han personlig møtt den ene sanne Gud? Har han forstått med hjerte hvem Gud er. For en troende er det nesten umulig å tenke seg inn i hans tanker. Har vi møtt den treenige Gud ved troen på den korsfestede Jesus Kristus, da må vi vel se at Allah er noe helt annet. Muslimene fornekter ikke bare at Gud har en sønn, men også at denne sønn døde for våre synder og oppstod den tredje dag som seierstegnet for oss.

Og jeg tenker videre: Kan et slikt menneske egentlig være prest i kirken? Hva vil han si til en muslim som kommer i sjelenød? I vår nåværende norske kirke kan jo nesten alle bli prester om de bare har en eksamen for det. Det er grunn til å bli skremt menneskelig talt av slike utspill. Vi må bare legge det i Guds hender og be om at han griper inn på sin måte. Kirkestyrelsen gjør det ikke. Og så må vi be for slike prester at de må få det rett. Jfr. Sørnett.no.

Min kommentar på Sørnett.no: 
Nei – Gud og Allah er ikke den samme og ikke i slekt engang. Det ser vi av deres gjerninger og tale og vesen. Vår Gud er den treenige Gud med Sønnen som sin representant på jord. Han døde og oppstod for at menneskene skulle kunne bli frelst. Uten ham er vi fortapt. Det trodde jeg en prest visste.