tirsdag 1. februar 2011

Ny general i FA.


Kommandør Linda Bond er valgt til ny verdensleder for Frelsesarmeen, skriver Geir Smith-Solevåg og Jarle Stokland på Frelsesarmeen.no. Vi sakser noe fra dette innlegget:
General Linda Bond.

Linda Bond blir dermed den 19. generalen i Frelsesarmeen, og den 3. kvinnelige verdenslederen i Frelsesarmeens historie. 

64 år gamle Linda Bond er i dag territorialleder i Australias øst-territorium.
Kanadieren har tidligere tjenestegjort i Storbritannia,og vært nestleder i hjemlandet, territorialleder i USA vest samt tjenestegjort ved det internasjonale hovedkvarteret.
I en kort tale uttalte den nyvalgte generalen at det er relasjonen til Jesus som er det avgjørende, både for henne personlig og for Frelsesarmeen.
- Det er relasjonen til Jesus som gjør oss effektive, sa hun.

Linda Bond vil overta som verdensleder 1. april, da går general Shaw Clifton av med pensjon.