fredag 31. juli 2009

En ny forkynnelse:

Av NDH.
.
I Amerika er en helt ny forkynnelse på gang. Bakgrunnen er at få nye kommer til kirkene, og det gjelder om å få tak i folk. I vår moderne tid må vi derfor finne nye trekkplastre og virkemidler. Det er blitt et stadig jag etter helt nye metoder i tjenesten.

Den kjente amerikanske bibeltro pastor John MacArthur skriver i et nyhetsbrev i juli d.å. at den nye forkynnelsen har nærmest eksplodert de siste fem årene. Hvor vidt den er kommet til Norge og Skandinavia vet jeg ikke. Men slike ting pleier å gå fort. Han sier også at noen av de mest kjente evangeliske pastorer er blant de verste på dette området. Og store aviser har begynt å interessere seg for fenomenet.

Hvilken forkynnelse gjelder dette?

For å tekke til seg folk, har de begynt å bruke stygge ord, slibrig og uanstendig tale som ser ut til å ”trigge” folk på en særlig måte. Man bruker krass humor og verdslig snakk. Framfor alt er nær sagt alle slags sex emne der predikantene spiller på folks lyst og kjødelige begjær. Der er forum for kristne kvinner som åpent diskuterer intime detaljer i sitt liv.

Hvordan er det i det hele tatt mulig for en forkynner å tenke slik? Man kan ikke bruke synden til å rydde ut synden. Man bruker ikke skittent vann til å vaske noe rent. Og det må være et stort spørsmål om slike predikanter kan ha det rett med Gud. For her gjelder det nok ikke bare helliggjørelsen, men selve gjenfødelsen.

En farlig side ved dette er at utglidningen ofte er en glideskala. Det begynner med tilsynelatende uskyldige ting for å få folk til å komme til møter og gudstjenester. Faren er at det stadig må nye og sterkere midler til, for folk går trett av det samme etter en stund. Det har vi sett mange ganger.

Men at ”utviklingen” skulle gå så langt hadde vel ingen av oss tenkt for få år siden. Tenk at synden skal brukes i Guds tjeneste! Dette punktet kommer vi kanskje tilbake til senere. Her må alle våke, særlig ledere som har ansvar for det som skjer i sin menighet, bedehus eller organisasjon. Å være med i slikt styr og stell har vel aldri vært så alvorlig som i dag. Våger man å si fra?

(Om noen kjenner til de nevnte tendenser, vil vi gjerne ha kontakt. Send gjerne en epost til: n.dybdal(alfa krøll)gmail.com. Takk.)