lørdag 25. februar 2012

Når muslimer blir kristne.

Nyhetsbrevet fra KABA for febr.-12 skriver litt om to muslimer som er blitt kristne i Norge, og hvor da det går med dem. Noe av det skal vi gjengi her:

Fikk kokende vann over seg.
I august i fjor fikk en mann fra Afghanistan helt koende vann over seg mens han bodde på et asylmottak i Hå (på Jæren). Han fikk annen grads forbrenning over bakke og skuldre. Saken ble oversendt til politiet, og selv om gjerningsmannen benektet at ugjerningen var religiøst motivert, ble han dømt for dette i retten.

Knivstukket i Haugesund.
To omvendte musilmer ble overfalt i januar i år da de var ute og gikk i Haugesund. De kom heldigvis fra det med livet i behold. Det ble ropt "kafer" til dem mens de ble angrepet, noe som betyr vantro på arabisk. Beggte sier at de har blitt trakassert flere ganger tidligere på grunn av sin omvendelse.

Hva sier Islam om dette?
Les mer om det på Kabas nettside: http://www.kaba.as/index.asp