onsdag 4. februar 2009

Respektabelt.

Prest går av!

En norsk prest går av som prest på grunn av situasjonen i kirken. Den 52 år gamle Øystein Frivold kan ikke være prest i den norske kirke som læremessig spriker i alle retninger, skriver Vårt Land i dag 4. febr. Og det gjelder særlig homofilisaken.

Det er respektabelt og rosverdig. Kristenfolket kan takke for at noen er så våkne og modige at de tar konsekvensen av det frafallet som skjer i Kirken nå. Mange menighetsråd, prester og andre kirke-tilsatte velger den letteste vei og følger strømmen. For den strøm som preger folket både politisk og blant folk flest er å akseptere alt. Alle må få mene det de vil, også om religiøse og åndelige spørsmål.

Det er egentlig å blande seg inn i Guds kontorarbeid. Vi skal ikke skape rot i papirene der. For der er Den Allmektige suveren. Homofilisaken er et så grotesk overgrep mot Gud og hans lover, at vi kan regne med at han selv griper inn.

Men vi kan ennå være med for å redde noe. Hver for oss og sammen kan vi be Gud Herren om hjelp og sende sin vekkende Ånd over landet. Redningen er bare at prester og kirkeansatte og menighetsråd og alle kristne ellers vender seg til Gud og sier: Allmekige Gud og Far - jeg har tatt feil i dette og ber om forlatelse og hjelp til å leve og handle rett i alle ting. Amen.

Vil du be denne bønn?