torsdag 27. november 2008

Er det Gud som bygger?

Gud er byggmester.
Salme 127*

.

Salomo lærer at alt menneskelig arbeid uten Herrens hjelp er fruktesløst, og at han velsigner sine fromme med alt godt, 1-5.

V. 1-2. Av Salomo, som bygde templet. Mange det var mange hindringer og fiender. Hans far david ville bygge Herrens hus, men Han sa nei. Han hadde vært involvert i altfor mange kriger og vondt. Nå skulle sønnen få oppdraget.

De var fattige, samaritanerne prøvde å hindre dem. Slik vi ser det når murene skulle bygges ved Nehemias. Perserkongen sviktet også sitt løfte.


Spørsmålet er også: Hvorledes skulle de bygge og vokte byen? Vanskene var ikke slutt selv om byen og templet en dag stod ferdig. Fienden hadde ikke gitt opp. De kom igjen – og gjør det fremdeles i det moderne Israels og for jødefolket så vel som for oss kristne.

Slik er det ofte i Guds rike. Det kommer vanskeligheter. Mange vil gi opp.
Da synger kongen – på festreisene. Det var store høytider, og de sang: Gud er mektig, han er med!

Og: stol ikke på mennesker, eller på egne krefter. Det er å holde kjød for sin arm, som det står. Noen ganger kan vi få inntrykk av at dette er tilfelle i vår tid. Når stadig ”nye virkemidler” skal ta i bruk i Guds rike, får vi inntrykk av at det er mer mennesker enn Gud som arbeider.


Derfor trenger vi nå påminnelsen:”Hvis Herren ikke bygger huset” er alt forgjeves. Nye arbeidsmåter kan være nyttige, og de troende har alltid forandret på ett og annet. Men det blir feil når man sier og tenker: Skal vi lykkes, må vi nå gjøre det på en ny måte – vi må følge med tiden. I slike tilfelle må vi legge merke til hvem som er subjekt, altså hvem som skal gjøre noe. Er det våre planer og ideer vi utfører? Eller har vi tid til å vente på Guds dag og time? Gud selv har tid.


Og Gud er her nå, ved Ånden. Joh 16, 13-14. Han må være leder i Guds rike.
”Regn med din Frelser, så regner du rett,” synger vi. Hvis ikke vi regner med ham, regner vi med oss selv og andre mennesker. Da er det aldri Guds verk, selv om det ser slik ut. Derfor skal vi alltid være forsiktige både med hva vi gjør og hvordan vi gjør det.