mandag 14. juli 2008

Et religiøst stortorg.

Av Nils Dybdal-Holthe.

Vår tid er et religiøst stortorg. Her kan du skaffe deg den religion eller livssyn som du selv ønsker, alt etter hva smak du har. Alle må ha lov til å tro det de vil og så gjøre akkurat det man selv ønsker og føler for. Nei, takk, vi skal ikke ha noen regler i dag, og ingen skal få tre noe ned over våre hoder. Vi er da selvstendige mennesker, som skoleloven sier noe om.

Dermed er det en nesten komplett flora som tilbys folket.

Det er ikke bare de store religionene – som Islam, hinduisme og buddhisme som fallbys på markedet ved siden av kristen tro. Det er et utall av små og store og ofte navnløse religiøse retninger. Noen er lette å oppdage – mange vil kunne si: Nei, det er en farlig sekt. De er ikke så farlige.

Mye verre er det med dem som etterligner sann kristendom på nær sagt alle områder. Da er de farlige. Mange klarer ikke å skille mellom det sanne og ekte og en etterligning. Vi har mange surrogater nå til dags. Og slike lærere kan godt være lærde og ha titler. Det skal vi ikke bry oss om i denne sammenheng. En Kand. Teol-eksamen eller Mastergrad i kristendom er ingen garanti (selv om vi i prinsippet ikke forakter det).

Den eneste måte å kjenne det falske på er å kjenne det sanne meget godt. Altfor mange i dag har en overfladisk kunnskap om kristendom og tro, og mener de har rett til å bedømme og vite hva som er sant og galt.

Vet du at mange eksperter på f. eks. elektroniske varer og merkevarer ikke greier å finne ut om de faktisk er originale eller ikke. Så godt kan de etterligne varene i dag. Det må du også regne med på det religiøse marked.

Og det fins bare en vei å lære kristendom på. Bibelen. Det er ikke bøker om Bibelen, men selve Skriften. I tillegg er det litt smart å være på vakt mot annen litteratur. Ta ikke imot all slags hefter og skrifter. De kan se smakfulle ut – men hva er innholdet. Vi må gjøre som de kristne i Berøa: Se etter i Skriften og spør: Står det virkelig slik? Apg. 17, 11. De gransket hver dag i Skriftene, står det.

Skal vi bli et ”sterkt” kristendolk, må vi bli sterke i Skriftene.