onsdag 16. juli 2008

Kritikk av Lakeland.

Lakeland.

Helbredelsesmøtene i Lakeland får nå også kritikk fra karismatiske ledere. Lederen Todd Bentley sier mye om seg selv. Han har gjort under og tegn, helbredet kreft bl.a., og reist døde opp. Store skarer har besøkt telet i juli, over 400.000 sies det. Han taler sjelden evangeliet om synd og nåde. Og Bentley bruker under og helbredelser som bevis på sannheten. Men en pinsevennleder sier nå at under aldri er tegn på sann vekkelse. Og fra Bibelen vet vi at det er sant. Vekkelse henger sammen emd syndserkjennelse og frelse fra synden. Det er vårt hovedproblem.