tirsdag 31. mai 2016

Welander - Joh. 3, 16 A.

David Welander, oberst i Frelsesarmeen.
Tekst: Joh. 3, 17. Nikodemus.
Av Bibelens billedgalleri er ikke Nikodemus den der er talt mest om. Han er bare nevnt tre ganger, alle i Joh. Evangeliet. Først får vi vite at Nikodemus er

1)En fariseer, det er medlem i et religiøst parti. Dette viser at han er et religiøst menneske. Han var kjent i Skriften og overholdt Moseloven m.m.

2) Han var også en rådsherre. Dette var et stort stykke opp på samfunnsstigen. Han var antagelig på alder med disiplene. Likevel ville han tale med Jesus. Han kom til ham om natten. Dette er første gang vi hører om Nikodemus. Andre gang er i kap. 7 der vi får høre at han tar de kristne i forsvar. Tredje gang er da Jesus henger på korset på Golgata, da trer Nikodemus fram.  Han er alle setedr nevnt som «han som kom til ham om natten». Det er som om de ville understreke det at han kom om natten. Hvorfor kom han så til Jesus om natten? Dette er usikkert, men kanskje det var for at han ville ha ro og være alene med Jesus. Kanskje var det også menneskefrykt som gjorde seg gjeldende. Det har alltid kostet å følge Jesus. Jesus sa: Den som vil følge meg, må ta sitt kors opp. Men det som teller er at han gikk til Jesus.

Hans religiøsitet hadde ikke tilfredsstillet ham, heller ikke hans overholdelse av Mose lov. Tanken kom straks til ham: Kanskje han er Messias?

Tenk om vi ville ligne Nikodemus her. Kristendommen tåler spørsmål, guds ord tåler spørsmål. Gud selv stilte spørsmål. Gud vil at vi skal komme til ham med spørsmål om de evige ting. Derfor, da Jesus så Nikodemus, hilste han ham med glede. Jesus hadde tid til å tale med den ene sjel. Vi skulle ligne Jesus her, og være tro i vår behandling av den ene.

Så er det samtalen: Det må ha vært et vennskapsforhold mellom Johannes og Nikodemus. Bare Johannes har gjengitt dette med Nikodemus. Derigjennom har vi fått den lille bibel. Det første Nikodemus gjør, er å erkjenne ham. Han sier: Rabbi, v. 2. Han erkjente Gud i Kristus.
Akk om vi ville erkjenne Kristus! Du sier kanskje: Jeg mangler frimodighet! Ja, men deu har mot til så mange andre ting.

Hvorfor kom så Nikodemus? Han ville ha det beste i livet og nå fram. Og han nådde fram! Jesus sa først noe viktig: Du må fødes på ny. Der er ingen andre veier inn. Det er mange her som har opplevd det. Der er så mange Nikodemuser omkring oss. De våger ikke å ta skrittet. Nikodemus fikk et herlig budskap den natten, v. 16: For så har Gud elsket verden at han gav si sønn, den enbårne ….

En biskop spurte en Nordlands-jente om Jesus elsket henne og sa at Jesus elsker deg ikke! Da svarte hun: Jeg vet det likevel at Jesus elsker meg.

Det er livets budskap, det eneste budskap!