søndag 13. september 2015

Adam - den første og den siste


Adam.

Adam er det hebraiske ordet for menneske eller mann. Og det ble ordet og navnet på den første mann på jorden. Det er trolig kommet fra ordet for jord, adama. Jorden ble skapt først, og deretter mannen og så kvinnen. Etter bibelsk tankegang stammer hele jordens befolkning fra dette første menneske. Han er vår menneskelige stamfar.

 

På en måte er det slik at det som skjedde med Adam, påvirker oss alle. Vi har likesom hans gener i oss. Som stamfar er han vår representant. «Adams skjebne blir menneskehetens skjebne,» sier Karl Marthinussen om dette. Det kan både være godt og samtidig alvorlig.

 

Vi er både «skapt» av Gud slik Adam var det. Og samtidig fikk vi også med oss følgene av Adams syndefall. Det taler Paulus sterkt om i Rom. 5, 12-18. Vi ble født inn i en syndig slekt fordi vår stamfar syndet og kom dermed inn på et feil spor. Av fødsel og natur er vi ikke Guds barn. Det må vi BLI. Men samtidig er det slik at vi alle synder personlig slik Adam og Eva gjorde. Derfor har vi selv skyld i vår synd. Vi kan ikke anklage Adam og dermed Gud for synden. Den er helt og fullt menneskets feil, selv om vi ikke kan forklare det tilfredsstillende for tanken.

 

Da kommer vi til en annen bruk av ordet adam. Det er også blitt betegnelsen for vår onde og syndige natur. Det er arven fra den første Adam. Dette kjødet blir noen ganger omtalt som «den gamle Adam». Luther sier noe om det i forklaringen til dåpen: Det gamle menneske i oss skal druknes ved daglig anger og bot og dø…

 

Men vi finner enda en annen bruk av ordet Adam, nemlig den siste Adam, 1. Kor. 15,45. Det er ikke den andre Adam, som noen sier. Det har vært mange mennesker siden den første Adam. Men den siste Adam er Kristus som vår Frelser. Og det var han som gjenopprettet syndefallet og åpnet himmelporten og gav oss dermed rett til Guds rike. Og det kommer aldri noen ny og bedre Adam enn denne siste.

 

Dermed har vi fått en ny stamfar! Ved troen på Jesus Kristus får vi del i det nye menneske og den samme framtid som Kristus har. Vi er blitt Guds arvinger og Kristi medarvinger. Det er stort!

 

Ja, det største i verden. Måtte bare folk få øynene opp slik at de ser det!
Nils.