onsdag 19. juni 2013

Livets to utganger.Mener vi alvor?

Vårt Land har anmeldt en bok om helvete. En pastor og en skarpskodd teolog i Amerika har skrevet boken. Der blir det hevdet at argumentene for helvete må i større grad inn i forkynnelse. Noen vil avskaffe og tilsidesette den evige undergang og bare tale om kjærlighet og nåde. Det er nok en fristelse for oss alle. Det vil folk flest ha, og du får respons om du taler vakkert om det.

Men er det rett? Bokens forfattere går direkte til bibelteksten og prøver å tolke den slik det står skrevet, dvs. bokstavelig. Jeg har ikke lest boken. Men saken er jeg enig i.

For spørsmålet er om vi tar denne sak på alvor. Tror vi virkelig at naboen og slekta vår uten frelse i Jesus, vil gå evig fortapt? Det var i en slik sammenheng en forfatter sa: Hvis dere kristen virkelig tror det dere forkynner, da beundrer jeg deres ro. Mener vi at to utganger av livet er mulig og reell, kan vi ikke ta det med ro her.

Vi kunne alle ha gjort mer. Og vi burde vært mer alvorlig og nidkjær for Guds sak. Det er anklagen og uroen i alderdommen. For saken er ytterst alvorlig. Der er bare en vei til himmelen, og det er kristendommens hovedsak. Alt det andre må være bisaker i denne sammenheng – enten det er god politikk, moralske spørsmål eller prisverdig kulturtiltak. Det må være bisaker.

En vanskelighet tårner seg opp, synes jeg. Hva skal og kan vi gjøre? Folk flest stenger seg ute fra påvirkning og slik forkynnelse. Jeg aksepterer ikke at noen er utvalgt til frelse og andre til fortapelse. Og at det slik sett er egentlig uvesentlig å misjonere. Vi må ikke tenke at de utvalgte blir frelst uansett. Det blir lett den folkelige tankegangen.

Vi må tenke at vi har et ansvar for det. Budskapet skal ut. Det var slik de tenkte misjonærene og lederne som begynte misjon og som senere dro ut i all verden. Men det gjelder også gamle Norge. «Dei unge i Noreg må vinnast for Gud,» sang vi. De skal ikke bare oppføre seg «fint» som kristne og leve i en kristen kultur. Unge og gamle må eie livet i Gud og blir frelst av nåde for å være rede for himmelen. Det er vårt egentlige oppdrag. Så ber jeg og tror at Gud ennå vil åpne dører i vårt folk – så evangeliet kan gjøre sin gjerning.
Nils Dybdal-Holthe.