onsdag 3. februar 2010

Job.

Eg vil minna om preikene frå GT, der eg nå er komen til Jobs bok. Det er ei vanskeleg bok i Bibelen, tykkjer eg, men med lærdom og trøyst til menneske i naud og liding. Alle har me fått vår del av det, men somme menneske må lida meir enn andre. Job var ein av dei.
Det kjem meir der om han og frå bøkene før i Bibelen, men anna oppdrag gjer at det blir mindre nytt nå ei stund.
Adressa er denne: preken-gt.
eller hovudbloggen: tidenstegnndh.