fredag 17. juli 2009

BØNN FOR NORGE

.

23 ulike kirkesamfunn og organisasjoner har gått sammen om å be for Norge (og gjerne for hele Skandinavia). Nå gjelder det særlig Stortingsvalget til høsten. Jeg har ikke for vane å tale om politikk i betydningen partipolitikk, av flere grunner. Men nå synes det så klart at landet vårt er ved en ny skillevei.

.

Derfor må vi samles til bønn om en ny kurs. Alle kristne kan være med her. Ta deg en liten stund hver dag og legg saken fram for Den Allmektige Gud.

.

Det er Gud som styrer, og vi kjenner ikke alltid til hans råd. Her må vi bare bøye oss i ydmykhet for Gud. For han har også ansvaret for kristendommen. Men vi har lov å be om at hans rike må komme og hans vilje må skje. Det har Jesus bedt oss om.

.

Bruk lønnkammeret flittig denne høsten – og senere.

NDH.