onsdag 9. juni 2010

Pilegrimsvandringen.

Kristen het han, og drog ut på en lang reis. Han skulle til den himmelske byen. Men han bærer på en tung bør i en sekk på ryggen. Og der ligger alt det gale han har gjort. Det var syndene. Og de tynget ham dypt. Han er så bedrøvet over dem, men kan ikke bli kvitt dem.

Så kommer han til ei myr. Den er dyp og farlig, og han hadde nær druknet i den. Men Kristen vil videre. Derfor sliter han strever og har mye ondt.

Etter en stund kommer han til Korset, det stod rett ved pilegrimsveien, men høyere opp. Han kommer også opp dit og faller på kne ved korset. Da skjer det underlige: Hele byrden faller av ham. Han gjorde ingen ting selv, det bare skjedde så snart han var ved korset.

Da kunne han dra videre, og nå gjorde han det med glede.

På sin videre vandring kom han mange steder også etter korset. Og han møtte mennesker, noen til glede og hjelp, og andre til besvær og nye fristelser. Huset til Tolkeren er ett av dem. Der var det mange rom og han fikk se mye nytt. På veien videre gikk det noen ganger oppover og noen ganger nedover. Han kom også til byen Tomhet og Tomhetens marked, Forfengelighetens marked. På vandringen måtte han dra tvers gjennom Dødsskyggedalen og kom til grenselandet.

På veien gjennom livet var det en Evangelist som viste ham veien til Byen, og han hadde møtt Trofast og Modig og Ærlig og mange andre.

Til slutt så han ei stor elv, og den måtte han over når kongen sendte bud på ham. Kongen er Gud selv, og det var bare en liten bakke opp til Den himmelske byen. Da han kom dit, ringte klokkene og det lød vakker musikk. Noen engler kom og ledet ham fram til Gud og den evige lykke i hans rike.

[Boka En pilegrims vandring er skrevet på 1600-tallet av den puritanske pastor John Bunyan. Den har vært til stor hjelp for utallige kristne og er vel verd å lese i sin helhet. Her er bare tatt med og lett bearbeidet et sammendrag fra forfatteren Amy le Feuvres bok: Vesla.]
NDH.