torsdag 17. januar 2008

Homofiles frelsessak.

Leder i Dagen 16. jan. 08.

"Bibelen lærer at homoseksuelt samlevende mennesker ikke vil få arve Guds rike med mindre de omvender seg. Homofililiberal teologi sier det motsatte: Homoseksuelt samlevende mennesker vil få arve Guds rike, selv om de ikke omvender seg. Kirkemøtet vedtok i fjor høst i et rystende skjebnesvangert vedtak å likestille disse to synene i kirken. Alle vet dessuten at vedtaket bare er en mellomstasjon på veien til kirkelig marginalisering av det bibeltro synet. Slik man tidligere har marginalisert kvinneprestmotstanderne." (Les mer i Dagen 16.1.)

Kommentar senere.